Indigrow Amenity

Indigrow producerar ett omfattande sortiment av specialistprodukter för professionell sportturf, lantbruk, trädgård och landskapsmiljöer. Indigrow har möjlighet att utforma, utveckla och tillverka specialgödning för makro, sekundära och mikronäringsprodukter.

 

Indigrow har över 50 års erfarenhet av gödningsmedel, vätmedel och specialprodukter för alla sektorer inom grönyteskötsel. Nuvarande produktsortiment har utvecklats och förbättrats över tiden för att passa dagens höga miljö och växtkrav på intensivt skötta grönytor.

 

Företagsgruppen Indigrow och våra distributörer tillhandahåller produkterna över hela Europa, Mellanöstern och Asien. Indigrow har ett omfattande produktsortiment och strategier som passar alla klimatförhållanden och gräsarter.

 

Förutom produktsortimentet kan vi också erbjuda beställningstillverkning för specifika krav. Vår tillverkning finns utlokaliserad på ett flertal platser som alla är godkända för ISO 9001:2000 eller motsvarande. Detta backas upp av moderna distributionscentraler och logistiksystem som hanterar och levererar kvalitetsprodukterna säkert.

 

Kundsupport är en viktig del i paketet som Indigrow erbjuder. Vi arbetar med rådgivning och uppföljning för att våra kunder skall få optimal effekt av våra produkter. Vi ger också support i övriga frågor gällande grönyteskötsel, allt från gödnings- och skötselprogram till direkt rådgivning vid olika problemställningar.

 

Indigrow har tagit fram ett brett sortiment av produkter avsedda för fotbollsplaner. Tryck på länken för att ladda ner vår senaste fotbollskatalog.©Indigrow Ltd. 2017 - TEL: +44 (0)118 971 0995
Site by PURPLE LETTUCE