ENG-home

OM OSS

Indigrow företagsgrupp strävar efter att förse grönyte, lantbruk och trädgårdsnäringen med den senaste teknologin för skötseln.

Indigrow har över 40 års sammanlagd erfarenhet av grönyteskötsel. Vi har producerat en omfattande produktsortiment, innehållandegödning för fin turf, gödning för övriga ytor, bladgödning, vätmedel och ett brett sortiment av specialprodukter för den moderna grönyteskötseln. Produkterna har utvecklats med senaste teknologin , t.ex. i Magnum vätmedlen och Compass seaweed produkter.

Företagsgruppen Indigrow och våra distributörer förser marknaden med produkter över hela Europa, Mellanöstern och Fjärran östern. Indigrow har en stor mängd produkter som passar alla klimatförhållanden och arter dessutom bidrar vi med råd för handhavande och skötsel. Tillverkningen sker i ett antal anläggningar vilka samtliga är ISO 9001:2000 ackrediterade, eller motsvarande, detta backas upp med moderna lager och logistiksystem för att säkerställa leveransen av produkterna till kund.

Indigrow strävar efter att bli Europas ledande leverantör av specialgödning och hjälpmedel för den professionella turfmarknaden. Kontinuerlig produkt och systemutveckling ger mer effektiva och kostnadseffektiva produkter snabbt och säkert levererade till er.

Behöver ni produktkatalog eller broschyrer eller ytterligare information, kontakta oss.

Håkan +46(0)70 248 50 80, Sven +46 (0)70 681 90 75, Peter +46 (0) 76 316 06 44, Stefan +46(0)73 507 13 91

©Indigrow Ltd. 2017 - TEL: +44 (0)118 971 0995
Site by PURPLE LETTUCE